هفتمين همايش مديريت ريسک و بيمه با رويکرد ريسکهاي منابع انسانی
سه شنبه، 19 اسفند 1399
آخرین بروزرسانی: 1399/10/29 18:24:44

سین همایش مدیریت ریسک و بیمه

سین همایش مدیریت ریسک و بیمه

هفتمين همايش مديريت ريسک و بيمه با رويکرد ريسکهاي منابع انسانی

سین همایش مدیریت ریسک و بیمه

سین هفتمين همايش مديريت ريسک و بيمه با رويکرد ريسکهاي منابع انسانی به شرح تصویر ارائه می گردد

29 دی 1399
694
روابط عمومی
آیا این مطلب مفید بود؟
برچسب ها: 'سین همایش مدیریت ریسک و بیمه'

همایش مدیری ریسک و بیمه

هفتمين همايش مديريت ريسک و بيمه با رويکرد ريسکهاي منابع انسانی

22 مهر 1399
ادامه مطلب